Nordens kungar övernattade i Malmö


I denna välkända fastighet på Mäster Nilsgatan 1 övernattade kung Christian X under trekungamötet i Malmö i december 1914. Foto: MAGDALENA HULTGREN

Trekungamötet väckte stor uppståndelse veckan före jul 1914, när Nordens monarker under ett dygn förhandlade och umgicks i rikets tredje stad. Att mötet förlades till Malmö väckte kritiska kommentarer i dansk press, som hävdade att Köpenhamn hade större betydelse som en europeisk huvustad i jämförelse med lilla Malmö.
Gustaf V (1858-1950) kom med tåg redan vid åttatiden på morgonen fredagen den 18 december och mottogs av stadsfullmäktiges ordförande, lektor Edward Lindahl samt av landshövding Robert de la Gardie, som ansvarade för mötets program.
Danmarks kung Christian X (1870-1947) färdades över Öresund med danska marinens fartyg Heimdal, som på förmiddagen ankrade i Malmö hamn. Till Centralstationen anlände senare Norges kung Håkon VII (1872-1957), möttes av en delegation med Gustaf V i spetsen.
Tusentals malmöbor strömmade på eftermiddagen till Stortorget för att se monarkerna stiga ut på Residensets balkong och hyllas av Lunds Studenkårs sångare. Ovationerna för kungligheterna fortsatte även under kvällen.

SOV I BIKUPAN

Men kungarna skulle också sova i Malmö under natten. Kung Christian övernattade hos bankdirektör Carl Herslow i Sparbanken Bikupans fastighet på Mäster Nilsgatan 1 i korsningen med Östergatan.
Kung Håkon bodde hos änkefru Louise Kockum i Kockumska huset på Västergatan 4 b med entré även från Mäster Johansgatan. Åke Jönsson berättar i sin bok ”Historien om ett residens” (Nordjem, 1993) om det remarkabla kungamötet och apropå Håkons nattläger skriver han:
”In i minsta detalj planerade man i huset för den höge norske gästens besök. Änkefru Kockum frågade bland annat den kungliga uppvaktningen, hur kungen ville ha sängen bäddad. Svaret blev: - Det grejer han selv!”
Det svenska statsöverhuvudet övernattade inte oväntat hos landshövding de la Gardie i kungarummet på residenset. För de höga gästernas säkerhet ansvarade vaktposter från Kronprinsens Husarregemente, som var posterade utanför de kungliga logierna.
Utrikesministrarna K A Wallenberg, Sverige, Eric Scavenius, Danmark och Nils Ihlen, Norge, tog in på Kramer för att sova ut inför hemresan som anträddes lördagen den 19 december.

NYTT MÖTE
Vid andra världskrigets utbrott i september 1939, föreslog Danmarks kung Christian att de skandinaviska kungarna skulle mötas på nytt för att diskutera det allvarliga läget. Gustaf V var enig med den danske regenten, men hävdade ändå att man borde avvakta med att arrangera ett sådant möte. Först i slutet av oktober möttes de skandinaviska statscheferna i Stockholm och utöver de tre kungarna deltog även Finlands president Kyösti Kallio.
Det var för övrigt sista gången som Gustaf V träffade kung Håkon, och hans nästa sammanträffande med kung Christian skedde först sedan tyskarna hade kapitulerat och lämnat Danmark 1945.
producerad av 040