Vi räddar Malmöfilm

Mitt Hjärtas Malmö-utgivningarna har sin utgångspunkt i projektet Rädda Malmöfilmen, som startade 1999. Då satte Auto Images igång ett insamlingsprojekt för att lokalisera och ta hand om privat- och arkivfilm som riskerade försvinna eller helt falla i glömska. Resultatet blev mellan 30 och 40 timmars insamlat råmaterial de första åren.

Våren 2005 bestämde sig Auto Images för att göra de bästa filmerna tillgängliga för en större publik.

Vi redigerade, bild- och ljudbearbetade och la på musik på den samling filmer som blev den första volymen av Mitt Hjärtas Malmö. Den släpptes i oktober 2005 och blev en stor framgång – både bland kritikerna och allmänheten.

Idag fortsätter insamlingen till Rädda Malmöfilmen. Samtidigt fortsätter vi producera utgivningarna av Mitt Hjärtas Malmö.

Du har nu möjligheten att bidra till detta projekt med dina gamla filmer och kanske till och med finnas på kommande utgivningar av Mitt Hjärtas Malmö volymerna.
Vi ersätter dig för kostnader i samband med att filmen överförs digitalt och naturligtvis även om din film kommer på någon framtida utgivning.

Kontakta Auto Images, Lennart Ström på telefon 040-661 01 60 alt.
0708-76 89 51 eller via e-mail, lennart.strom@autoimages.se, så berättar vi mer.


producerad av 040